زندگی نامه کامران دیبا

کامر ان دیبا آرشیتکت برنامه ریز شهری
و نقاش ایر انی در رشته معماری دانشگاه هارواد واشنگتن دی سی تحصیل کرد.در سال ۱۹۶۴ در این رشته فارق التحصیل شد و پس از
آن به مدت یک سال تحصیلات تکمیلی را در رشته جامعه شناسی ادامه داد.

در سال ۱۹۶۶ به تهران بازگشت و یک سال بعد رئیس و طراح ارشد شرکت مهندسین
مشاور “DAZ”
شد.”DAZ”
در ایران پروژه های بزرگ و گوناگونی به انجام رسانید و به سرعت توسعه یافت به
طوریکه در سال ۱۹۷۷ صدوپنجاه پرسنل داشت.

/ 0 نظر / 32 بازدید