زندگی نامه نادر اردلان

نادر اردلان  معماری پرکار محقق
و معلمی تواناست او در ایران متولد شد و در سن هفت سالگی همراه خانواده اش به
ایالات متحده امریکا سفر کرد او ۱۸
سال از زندگی اش را به تحصیل در امریکا گذرانده و کارش را با اسکیدمور اونیگز مریل
در سانفرانسیکو آغاز کر و در سال ۱۹۶۴
به ایران بازگشت و به دنبال آن موقعیتی را به عنوان ریاست بخش معماری شرکت نفت در
میادین نفتی ایران پذیرفت او به همراه خانواده اش به مسجد سلیمان رفت جایی که
اولین چاههای نفت در خرابه های معابد زرتشتیان کشف شده بوند او در آنجا مدت ۲ سال ساختمانهای زیادی را طراحی کرد .

/ 0 نظر / 37 بازدید