((معماری ارگانیک))

معماری ارگانیک

بینش معماری ارگانیک ریشه در فلسفه رمانتیک دارد.رمانتیسم یک جنبش فلسفی هنری و ادبی در اواخر قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی در شمال غربی اروپا بودکه به سایر نقاط اروپا و آمریکا سرایت کرد. این جنبش واکنشی در مقابل خرد گرایی عقل مدرن بود. رمانتیک ها همانند پیروان تفکر کلاسیک به ذهن انسان اعتقاد داشتند. ولی رمانتیک ها به آن بخش از ذهن توجه داشتند که بیشتر در باره احساس وعواطف بود.درصورتی که برای فلاسفه کلاسیک عقل و منطق اهمیت داشت.
نکته حائز اهمیت این که اکثر فلاسفه رمانتیک شاعر بودند و به تجلیل از طبیعت عواطف وتخیل می پرداختنددر حالی که اکثر فلاسفه کلاسیک ریاضیدان بودند. برای نطریه پردازان قرن نوزدهم آمریکا که به دنبال زیبایی مدرن بودند طبیعت تنها فلسفه صحیح تلقی می شدهنرمند می بایست ترکیبی می ساخت که به موازات طبیعت باشد و پروسه حیات و رشد و توسعه را به صورتی انتزاعی نشان دهد.

 

معماران ارگانیک معتقد بودند که طبیعت جزئی از خود انسان است و   بین انسان و طبیعت جدائی نمی تواند باشد. آنان که به دنبال زیبایی    مدرن بودند، طبیعت تنها فلسفه صحیح تلقی می شد.
 معماران ارگانیک، معماران را برای یافتن رابطه بین فرم و عملکرد    در طبیعت هدایت می کردند، به گفته آنها: طبیعت سیستمی، از فرم ها   و روش های به وجود آوردن را خلق می کند که مستقیماً قابل تطبیق   در هنر است.                                                                         سالیوان در مورد مصالح می گوید : سنگ و ملات در ساختمان   ارگانیک زنده می شوند. موضوعی که فرانک لوئید رایت شاگرد وی   بهتر از هر معمار معاصر دیگر آن را در ساختمانهایش نشان داده   است.  

 

 

 

                آلوار التو

فرانک لوید رایت

لوئی هانری سالیوان

ساموئل تیلور کولریج

رالف والدو امزسون

هانز شارون

هوگو هرینگ

ویوله لودوک

فرانک فرنس

هوراتیو گرینو

 

  به طور کلی اصول کار معماران مدرن متعالی و معماران ارگانیک عبارت بودند از :
 
طبیعت باید داخل بنا، اجزا و مصالح نیز بشود، ارگانیک به معنای   همگونی و تلفیق اجزا نسبت به کل و کل نسبت به اجزا   است.                                            
 
عملکرد صرف صحیح نمی باشد، بلکه تلفیق فرم و عملکرد و استفاده و  استفاده از ابداع و قدرت تفکر انسان در رابطه با عملکرد ضروری   است. فرم و عملکرد یکی هستند.   
 
احترام به محیط طبیعی، تلفیق حجم و فرم با محیط طبیعی به گونه ای   که هر یک مکمل همدیگر   باشند.                                                                          
 
احترام به فطرت و ذات مصالح، به همان گونه ای که هستند، چه سنگ   باشد چه چوب و یا آجر.                                   &nb

/ 1 نظر / 385 بازدید
ali

با تشکر اززحماتتون. میشه لطف کنین در مورد هوگو هرینگ هم مطلب بذارین یا منبعی را معرفی کنین.